-->

Humor Pemilu

PENGUMUMAN PENTING SOSIALISASI dari KPU
------------------------

Tolong di Woco dilukk sing durung tau nyoblos iki cara2ne, cek ora kliru. ..

1. Sak durunge budal nang TPS adus disik, ben ketok mbois, lek perlu sungkem karo wong tuo, ora usah ngadakno pengajian koyok kate budal kaji ae. ..
Ojoo lalii sarapan sego. ..
Soale panitiane ora nyediani sarapan. ..

2. Teko TPS antri sik ora usah uyel2an koyok antri zakat , lungguh sing apik , sing lanang lungguh biasa ae ora usah metingkrang , mbok kiro warung sego opo???
Sing wedok lungguh ora usah mekokok opo maneh petan nang kono , jian ora pantes blas.

3. Ijolno surat pemberitahuan sing teko KKPS. ..
Di ijolno karo surat suara , ojo kliru gowo surat gaden mbok gowo.

4. Lek wis oleh surat suara ndang mlebuo nang bilik / kamar gawe nyoblos. ..
Buka'en dhisik ora usah galau , buka surate coblosen sak karepmu ,  nek nyoblos biasa ae ora usah karo mendesah koyok meh arep opo ae.

5. Nek wis nyoblos lempiten koyok asale ojo mbok untel2 ngkok mbok kiro bungkus kacang , trus lebokno nang kotak suara , mlakumu biasa ae ra usah koyok artis papan atas. ..

6. Lek wis , celupno salah siji drijimu nang tinta sing wis disediakne petugase , cukup driji ae , ojo liyane sing dicelupne opo maneh mbok nggo raup , tintane larang.

7. Lek wes ngono ndang mulih wis ora usah bengok2 lek wes mari nyobloosss. ..
Ora usah poto2an , selpii2an. ..
Ngiisin isinii. ..

8. Tekan omah sujud syukur , soale dino rebo prei...!!
Sampun Nggihhh. ..
Ikii soko Pusat KPU .... ..

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter